Z ostatniej chwili:

Raporty okresowe

ROK 2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 r. [2017Q1]
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

ROK 2016

Raport roczny sprawozdanie jednostkowe EFE 2016
Opinia biegłego sprawozdanie jednostkowe EFE 2016
Raport roczny skonsolidowany EFE za rok 2016
Raport biegłego EFE sprawozdanie jednostkowe 2016
Opinia biegłego sprawozdanie skonsolidowane EFE 2016
Raport biegłego sprawozdanie skonsolidowane EFE 2016
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r. [2016Q4]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r. [2016Q3]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r. [2016Q2]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 r. [2016Q1]

ROK 2015

Dane uzupełniające do Jednostkowego raportu rocznego Europejski Fundusz Energii S.A. za 2015 r. [2015_uzupelnienie]
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Europejski Fundusz Energii S.A. za 2015 r. [2015_jednostkowe] [2015_skonsolidowane]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015 r. [2015Q4]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015r.[2015Q3]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015r.[2015Q2]
Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał 2015r. [2015Q1]

ROK 2014
Korekta raportu za IV kwartał 2014r. [2014Q4_korekta]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014r. [2014Q4]]
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014r. [2014Q3]
Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał 2014r. [2014Q2]
Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał 2014r. [2014Q1]

ROK 2013
Raport roczny Europejski Fundusz Energii S.A. za 2013r. [2013]
Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za III kwartał 2013r. [2013Q3]
Raport kwartalny Internet Works S.A za II kwartał 2013 r. [2013Q2]
Raport kwartalny Internet Works S.A za I kwartał 2013 r. [2013Q1]
Raport roczny Internet Works S.A. za 2012 rok [2012A]