Z ostatniej chwili:

Rada nadzorcza

Aleksandra Piekut
mgr inż. chemii, doktorantka studiów z zakresu chemii, posiada bogate doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie nowych technologii, wieloletni członek rady nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Aleksandra Piekut nie jest powiązana z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Michał Kulczyk
mgr inż. budownictwa, wieloletni członek Rady Nadzorczej, posiada doświadczenie w zakresie zasiadania w radach nadzorczych.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Michał Kulczyk nie jest powiązany z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Kamil Szulc
mgr inż. chemii, absolwent studiów MBA Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Jakością

Zgodnie z oświadczeniem Pan Kamil Szulc nie jest powiązany z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Dawid Stablewski
Doświadczony przedsiębiorca, praktyk biznesu.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Dawid Stablewski nie jest powiązany z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Aneta Tokaj
mgr ekonometrii i informatyki w specjalności ekonometria, mgr międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych w specjalności międzynarodowe stosunki finansowe, specjalista w zakresie planowania, budżetowania i kontrolingu procesów spółek kapitałowych.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Aleksandra Piekut nie jest powiązana z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

_________________________

Rada i zarząd działają w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Jasnodworska 3c/19 01-745.

Biuro Rady Nadzorczej znajduje się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem ul. Gdańska 27, 85-005.

Wszelka komunikacja elektroniczna przeznaczona dla Rady Nadzorczej winna być kierowana za pośrednictwem Biura Zarządu Spółki: biuro@efesa.pl