Z ostatniej chwili:

Raporty bieżące

Data Typ Numer Spółka Temat
2017-05-31 09:55 bieżący 6/2017 EFE Zaktualizowana strategia Emitenta
2017-04-21 11:06 bieżący 4/2017 EFE Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany treści statutu spółki
2017-03-23 13:28 bieżący 3/2017 EFE Podpisanie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Salwix sp. z o.o.
2017-10-02 11:35 bieżący 2/2017 EFE Zakup spółki Elliot Rivers Morgan Limited przez spółkę zależną
2017-10-01 15:50 bieżący 1/2017 EFE Stworzenie zminiaturyzowanego prototypu urządzenia AIDLAB
2016-15-12 18:35 bieżący 36/2016 EFE Powołanie prokurenta
2016-12-20 08:33 bieżący 27/2016 EFE Znalezienie złóż bursztynu przez spółkę zależną Discovery sp. z o.o.
2016-12-13 20:15 bieżący 23/2016 EFE Zakup 33% akcji Villa Park Investment S.A. przez spółkę zależną
2016-10-29 11:35 bieżący 21/2016 EFE Zakup udziałów spółki Rewelia sp. z o.o.
2016-10-15 16:36 bieżący 20/2016 EFE Poręczenie kredytu inwestycyjnego przez Emitenta
2016-09-30 19:03:34 bieżący 30/2016 EFE Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
2016-09-29 17:10:27 bieżący 29/2016 EFE Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany treści statutu spółki
2016-09-28 bieżący 16/2016 EFE Nabycie udziałów Emarket sp. z o.o. przez spółkę zależną
2016-09-17 bieżący 14/2016 EFE Nabycie majątkowych praw autorskich przez spółkę zależną EFE Romania S.A. i zmiana jej akcjonariatu
2016-09-12 bieżący 13/2016 EFE Pozytywne rozpatrzenie wniosku spółki zależnej Discovery sp. z o.o.
2016-09-09 bieżący 12/2016 EFE Przydział akcji serii H
2016-09-09 10:32:10 bieżący 28/2016 EFE Informacje podsumowujące subskrypcję
2016-07-12 13:38:07 bieżący 23/2016 EFE Stworzenie prototypu urządzenia AIDLAB
2016-07-01 16:33:07 bieżący 22/2016 EFE Zmiana strategii i działań Emitenta w zakresie OZE
2016-06-16 17:20:51 bieżący 19/2016 EFE Zawarcie porozumienia i umowy objęcia akcji
2016-06-16 17:08:16 bieżący 18/2016 EFE Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2016-05-23 14:50:17 bieżący 13/2016 EFE Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną Discovery sp. z o.o.
2016-04-29 19:34:22 bieżący 11/2016 EFE Zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie B+R
2016-04-08 14:14:56 bieżący 10/2016 EFE Spłata zadłużenia przez spółkę zależną Govena Lighting S.A. w wysokości 8,1 mln zł
2016-04-01 10:15:49 bieżący 9/2016 EFE zmiana na stanowisku członka Rady Nadzorczej
2016-03-11 21:46:31 bieżący 8/2016 EFE zawiązanie spółki EFE Romania S.A. jako spółki zależnej
2016-02-15 09:58:10 bieżący 7/2016 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015r.
2016-02-01 08:32:51 bieżący 6/2016 EFE Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej
2016-01-19 13:39:28 bieżący 4/2016 EFE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 18 stycznia 2016 roku
2016-01-12 14:14:59 bieżący 2/2016 EFE Rozpoczęcie dostaw do Praktiker Polska sp. z o.o.
2015-12-04 10:52:06 bieżący 36/2015 EFE Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2015r.
2015-12-03 18:48:56 bieżący 35/2015 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-12-01 13:34:22 bieżący 34/2015 EFE Strategia działalności Emitenta na lata 2015-2020
2015-11-24 19:43:00 bieżący 33/2015 EFE zakończenie prac nad nowym produktem spółki Govena Lighting sp. z o.o.
2015-11-13 14:16:10 bieżący 32/2015 EFE podpisanie listu intencyjnego z Polish Wind Holdings B.V.
2015-11-10 09:57:44 kwartalny 31/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015r.
2015-10-02 23:30:16 bieżący 30/2015 EFE Zawarcie istotnej umowy z Praktiker Polska sp. z o.o.
2015-09-11 10:11:26 bieżący 29/2015 EFE Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2015-09-01 22:18:21 bieżący 28/2015 EFE rozpoczęcie działalności w zakresie wykonawstwa instalacji OZE
2015-08-12 12:16:00 bieżący 27/2015 EFE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane po przerwie na dzień 11 sierpnia 2015 roku
2015-08-12 11:12:32 kwartalny 26/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015r.
2015-08-07 21:13:44 bieżący 25/2015 EFE Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-08-07 17:23:09 bieżący 24/2015 EFE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 7 sierpnia 2015 roku
2015-07-12 16:59:15 bieżący 23/2015 EFE Zestawienie zamierzonych zmian w statucie Spółki
2015-07-12 15:56:23 bieżący 22/2015 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-07-07 10:58:38 bieżący 21/2015 EFE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. w dniu 6.07.2015r.
2015-07-02 19:42:45 bieżący 20/2015 EFE informacje uzupełniające do raportu bieżącego dotyczącego przejęcia Govena Lighting sp. z o.o. przez Europejski Fundusz Energii S.A.
2015-07-02 19:13:50 bieżący 19/2015 EFE przejęcie 100% udziałów spółki Govena Ligting sp. z o.o. przez Europejski Fundusz Energii S.A.
2015-07-01 19:55:15 bieżący 18/2015 EFE Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-07-01 19:46:29 bieżący 17/2015 EFE Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku
015-06-27 18:55:32 bieżący 16/2015 EFE Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D
2015-06-19 14:47:19 kwartalny 15/2015 EFE Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015r. z wykorzystaniem formularza raportu okresowego
2015-06-03 18:37:34 bieżący 13/2015 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-05-29 23:27:17 roczny 12/2015 EFE Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Energii S.A. za 2014r.
2015-05-29 11:33:49 roczny 11/2015 EFE Jednostkowy raport roczny Europejski Fundusz Energii S.A. za 2014r.
2015-05-28 22:08:01 bieżący 10/2015 EFE Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015r.
2015-05-12 09:34:50 bieżący 9/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015-03-26 17:42:30 bieżący 8/2015 EFE informacje uzupełniające do raportu bieżącego 7/2015 z dnia 20.03.2015r.
2015-03-20 21:52:24 bieżący 7/2015 EFE objęcie akcji w Spółce zależnej Insalgo Aidlab S.A.
2015-02-23 12:11:04 bieżący 6/2015 EFE Zawarcie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy – incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych.
2015-02-19 12:22:00 bieżący 5/2015 EFE Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2015-02-11 12:46:04 kwartalny 4/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-01-28 12:16:11 bieżący 3/2015 EFE Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
2015-01-08 09:28:14 bieżący 2/2015 EFE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-07 14:00:16 bieżący 1/2015 EFE Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany treści statutu spółki
2014-11-27 12:44:34 bieżący 22/2014 EFE Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F
2014-11-27 12:39:25 bieżący 21/2014 EFE Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E
2014-11-13 10:02:43 kwartalny 20/2014 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kw. 2014 r.
2014-08-12 14:23:39 kwartalny 19/2014 EFE Raport kwartalny za II kw. 2014 r.
2014-07-31 15:32:10 bieżący 18/2014 EFE Ujawnienie akcjonariusza większościowego Emitenta
2014-07-29 11:56:42 bieżący 17/2014 EFE Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014-07-29 11:51:01 bieżący 16/2014 EFE Rejestracja przez Sąd połączenia z World Medical Services Sp. z o.o. oraz podwyższenia kapitału zakładowego
2014-07-01 17:09:55 bieżący 15/2014 EFE Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
2014-06-24 13:17:19 bieżący 14/2014 EFE Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.
2014-06-05 08:10:42 bieżący 13/2014 EFE Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2014-05-21 20:39:42 bieżący 11/2014 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał i pierwszym zawiadomieniem o połączeniu
2014-05-19 09:47:46 roczny 10/2014 EFE Raport roczny EuropejskiFundusz Energii S.A.za 2013r.
2014-05-16 17:22:12 bieżący 9/2014 EFE Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2014-05-14 14:02:27 kwartalny 8/2014 EFE Korekta raportu okresowego za I kw. 2014 r.
2014-05-14 13:58:33 bieżący 7/2014 EFE Opinia biegłego rewidenta o planie połączenia
2014-05-14 09:19:55 kwartalny 6/2014 EFE Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał 2014r.
2014-03-06 16:38:40 bieżący 5/2014 EFE Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. oraz World Medical services Sp. z o.o.
27/02/14 15:39 bieżący 4/2014 EFE Plan połączenia ze spółką World Medical Services Sp. z o.o.
14/11/13 15:26  bieżący 15/2013 EFE Informacja o zamiarze połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o.
13/11/13 11:16  kwartalny 14/2013 EFE Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za III kwartał 2013r.
03/09/13 13:35  bieżący 13/2013 EFE Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/08/13 11:15  bieżący 12/13 EFE Rejestracja zmiany nazwy Spółki oraz zmian statutu Emitenta
12/08/13 11:01  kwartalny 11/13 EFE Raport kwartalny Internet Works S.A za II kwartał 2013 r.
27/06/13 12:14  bieżący 10/13 EFE Istotna zmiana zakresu działalności Emitenta
27/06/13 12:00  bieżący 9/13 EFE Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku
31/05/13 15:03  bieżący 8/13 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013r. wraz z projektami uchwał
10/05/13 09:37  kwartalny 7/13 EFE Raport kwartalny Internet Works S.A za I kwartał 2013 r.
07/05/13 09:00  roczny 6/13 EFE Raport roczny Internet Works S.A. za 2012 rok
04/05/13 11:29  bieżący 5/13 EFE Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2012 r.
12/03/13 18:10  bieżący 4/13 EFE Zawarcie istotnej umowy z L&P sp. z o.o. i Polinvest sp. z o.o.
13/02/13 10:32  kwartalny 3/13 EFE Raport kwartalny Internet Works S.A. za IV kwartał 2012 r.
12/01/13 09:18  bieżący 2/13 EFE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
12/01/13 09:10  bieżący 1/13 EFE Weryfikacja prognozy finansowej na 2012 r.

 

 

Data Typ Numer Spółka Temat
2016-04-08 14:14:56 bieżący 10/2016 EFE Spłata zadłużenia przez spółkę zależną Govena Lighting S.A. w wysokości 8,1 mln zł
2016-04-01 10:15:49 bieżący 9/2016 EFE zmiana na stanowisku członka Rady Nadzorczej
2016-03-11 21:46:31 bieżący 8/2016 EFE zawiązanie spółki EFE Romania S.A. jako spółki zależnej
2016-02-15 09:58:10 bieżący 7/2016 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015r.
2016-02-01 08:32:51 bieżący 6/2016 EFE Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej
2016-01-19 13:39:28 bieżący 4/2016 EFE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 18 stycznia 2016 roku
2016-01-12 14:14:59 bieżący 2/2016 EFE Rozpoczęcie dostaw do Praktiker Polska sp. z o.o.
2015-12-04 10:52:06 bieżący 36/2015 EFE Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2015r.
2015-12-03 18:48:56 bieżący 35/2015 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-12-01 13:34:22 bieżący 34/2015 EFE Strategia działalności Emitenta na lata 2015-2020
2015-11-24 19:43:00 bieżący 33/2015 EFE zakończenie prac nad nowym produktem spółki Govena Lighting sp. z o.o.
2015-11-13 14:16:10 bieżący 32/2015 EFE podpisanie listu intencyjnego z Polish Wind Holdings B.V.
2015-11-10 09:57:44 kwartalny 31/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015r.
2015-10-02 23:30:16 bieżący 30/2015 EFE Zawarcie istotnej umowy z Praktiker Polska sp. z o.o.
2015-09-11 10:11:26 bieżący 29/2015 EFE Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2015-09-01 22:18:21 bieżący 28/2015 EFE rozpoczęcie działalności w zakresie wykonawstwa instalacji OZE
2015-08-12 12:16:00 bieżący 27/2015 EFE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane po przerwie na dzień 11 sierpnia 2015 roku
2015-08-12 11:12:32 kwartalny 26/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015r.
2015-08-07 21:13:44 bieżący 25/2015 EFE Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-08-07 17:23:09 bieżący 24/2015 EFE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 7 sierpnia 2015 roku
2015-07-12 16:59:15 bieżący 23/2015 EFE Zestawienie zamierzonych zmian w statucie Spółki
2015-07-12 15:56:23 bieżący 22/2015 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-07-07 10:58:38 bieżący 21/2015 EFE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. w dniu 6.07.2015r.
2015-07-02 19:42:45 bieżący 20/2015 EFE informacje uzupełniające do raportu bieżącego dotyczącego przejęcia Govena Lighting sp. z o.o. przez Europejski Fundusz Energii S.A.
2015-07-02 19:13:50 bieżący 19/2015 EFE przejęcie 100% udziałów spółki Govena Ligting sp. z o.o. przez Europejski Fundusz Energii S.A.
2015-07-01 19:55:15 bieżący 18/2015 EFE Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-07-01 19:46:29 bieżący 17/2015 EFE Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku
015-06-27 18:55:32 bieżący 16/2015 EFE Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D
2015-06-19 14:47:19 kwartalny 15/2015 EFE Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015r. z wykorzystaniem formularza raportu okresowego
2015-06-03 18:37:34 bieżący 13/2015 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał
2015-05-29 23:27:17 roczny 12/2015 EFE Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Energii S.A. za 2014r.
2015-05-29 11:33:49 roczny 11/2015 EFE Jednostkowy raport roczny Europejski Fundusz Energii S.A. za 2014r.
2015-05-28 22:08:01 bieżący 10/2015 EFE Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015r.
2015-05-12 09:34:50 bieżący 9/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 r.
2015-03-26 17:42:30 bieżący 8/2015 EFE informacje uzupełniające do raportu bieżącego 7/2015 z dnia 20.03.2015r.
2015-03-20 21:52:24 bieżący 7/2015 EFE objęcie akcji w Spółce zależnej Insalgo Aidlab S.A.
2015-02-23 12:11:04 bieżący 6/2015 EFE Zawarcie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy – incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych.
2015-02-19 12:22:00 bieżący 5/2015 EFE Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2015-02-11 12:46:04 kwartalny 4/2015 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-01-28 12:16:11 bieżący 3/2015 EFE Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
2015-01-08 09:28:14 bieżący 2/2015 EFE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-07 14:00:16 bieżący 1/2015 EFE Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany treści statutu spółki
2014-11-27 12:44:34 bieżący 22/2014 EFE Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F
2014-11-27 12:39:25 bieżący 21/2014 EFE Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E
2014-11-13 10:02:43 kwartalny 20/2014 EFE Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kw. 2014 r.
2014-08-12 14:23:39 kwartalny 19/2014 EFE Raport kwartalny za II kw. 2014 r.
2014-07-31 15:32:10 bieżący 18/2014 EFE Ujawnienie akcjonariusza większościowego Emitenta
2014-07-29 11:56:42 bieżący 17/2014 EFE Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2014-07-29 11:51:01 bieżący 16/2014 EFE Rejestracja przez Sąd połączenia z World Medical Services Sp. z o.o. oraz podwyższenia kapitału zakładowego
2014-07-01 17:09:55 bieżący 15/2014 EFE Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
2014-06-24 13:17:19 bieżący 14/2014 EFE Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.
2014-06-05 08:10:42 bieżący 13/2014 EFE Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2014-05-21 20:39:42 bieżący 11/2014 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał i pierwszym zawiadomieniem o połączeniu
2014-05-19 09:47:46 roczny 10/2014 EFE Raport roczny EuropejskiFundusz Energii S.A.za 2013r.
2014-05-16 17:22:12 bieżący 9/2014 EFE Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
2014-05-14 14:02:27 kwartalny 8/2014 EFE Korekta raportu okresowego za I kw. 2014 r.
2014-05-14 13:58:33 bieżący 7/2014 EFE Opinia biegłego rewidenta o planie połączenia
2014-05-14 09:19:55 kwartalny 6/2014 EFE Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał 2014r.
2014-03-06 16:38:40 bieżący 5/2014 EFE Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. oraz World Medical services Sp. z o.o.
27/02/14 15:39 bieżący 4/2014 EFE Plan połączenia ze spółką World Medical Services Sp. z o.o.
14/11/13 15:26  bieżący 15/2013 EFE Informacja o zamiarze połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o.
13/11/13 11:16  kwartalny 14/2013 EFE Raport kwartalny Europejski Fundusz Energii S.A. za III kwartał 2013r.
03/09/13 13:35  bieżący 13/2013 EFE Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/08/13 11:15  bieżący 12/13 EFE Rejestracja zmiany nazwy Spółki oraz zmian statutu Emitenta
12/08/13 11:01  kwartalny 11/13 EFE Raport kwartalny Internet Works S.A za II kwartał 2013 r.
27/06/13 12:14  bieżący 10/13 EFE Istotna zmiana zakresu działalności Emitenta
27/06/13 12:00  bieżący 9/13 EFE Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku
31/05/13 15:03  bieżący 8/13 EFE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013r. wraz z projektami uchwał
10/05/13 09:37  kwartalny 7/13 EFE Raport kwartalny Internet Works S.A za I kwartał 2013 r.
07/05/13 09:00  roczny 6/13 EFE Raport roczny Internet Works S.A. za 2012 rok
04/05/13 11:29  bieżący 5/13 EFE Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2012 r.
12/03/13 18:10  bieżący 4/13 EFE Zawarcie istotnej umowy z L&P sp. z o.o. i Polinvest sp. z o.o.
13/02/13 10:32  kwartalny 3/13 EFE Raport kwartalny Internet Works S.A. za IV kwartał 2012 r.
12/01/13 09:18  bieżący 2/13 EFE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
12/01/13 09:10  bieżący 1/13 EFE Weryfikacja prognozy finansowej na 2012 r.