Z ostatniej chwili:

Notowania

Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – rynek NewConnect.
Nazwa Spółki w arkuszu notowań to EFENERGII
Nazwa skrócona Spółki w arkuszu to EFE
Animatorem jest Dom Maklerski BDM S.A.

Aktualną cenę akcji wskazuje wykres poniżej (otwiera się w nowym oknie). Notowania opóźnione są o 15 minut.

[WYKRES]