Z ostatniej chwili:

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariuszy:

 

Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW  DATA
 1 Energoland Sp. z o.o. 13 333 334 10.93 13 333 334 10.93
 2  Triofix Holdings LTD 23 545 555 19,3 23 545 555 19,3
 4  Pozostali 85 077 581 69,76  85 077 581 69,76