Z ostatniej chwili:

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariuszy:

Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW  DATA
 1 Guangxi Wuzhou QuanLi Limited   91 460 000 32,2 91 460 000 32,2
 2 Energoland sp. z o.o. 86 777 805 30,5 86 777 805 30,5
 3 Pozostali 106 156 900 37,3 106 156 900 37,3
 – RAZEM 284 394 705 100,0  284 394 705 100,0