Z ostatniej chwili:

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariuszy:

Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW  DATA
 1 Guangxi Wuzhou QuanLi Limited 91 460 000 42,85% 91 460 000 42,85
 2 Energoland sp. z o.o. 15 900 000 7,45% 15 900 000 7,45
 3 Triofix Holdings LTD 10 151 000 4,75% 10 151 000 4,75
 4 Pozostali Akcjonariusze 95 905 470 44,95%  95 905 470 44,95