Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2023 r. wraz z projektami uchwał Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna (PLINTRW00028)

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2023 r. o godz. 8.30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusza Ewa Opara przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO