Z ostatniej chwili:

Zarząd spółki

Członkami Zarządu są:

  • Paweł Kulczyk – absolwent kierunku prawo i europeistyka na Uniwersytecie
    Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu
    spółkami kapitałowymi.

Biuro Zarządu Spółki znajduje się w siedzibie pod adresem ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, biuro@efesa.pl