Zakup udziałów spółki Rewelia sp. z o.o.

Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 28.10.2016r. Emitent i spółka zależna Emarket sp. z o.o. zakupili po 50% udziałów spółki Rewelia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, co oznacza, że w Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Energii S.A. posiada 100 % udziałów Rewelia sp. z o.o.

Rewelia sp. z o.o. została założona w 2010r. przez ludzi, których pasją jest wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informatycznych w biznesie. Zajmuje się szeroko pojętą integracją w obszarze sprzętu oraz oprogramowania. Ma za sobą zrealizowanych wiele projektów informatycznych, także dla znaczących firm w Polsce, będących liderami rynku, na którym działają. Rewelia sp. z o.o. tworzyła również oprogramowanie dla branży medycznej, w tym farmaceutycznej.

Rozległa wiedza na temat rozwiązań informatycznych, infrastruktury IT, systemów operacyjnych oraz programowania poparta jest wieloletnim doświadczeniem jej pracowników. Strona internetowa spółki to rewelia.pl

Spółka oprócz realizacji dla klientów zewnętrznych będzie prowadziła projekty dla spółek z grupy kapitałowej Emitenta. Pozwoli to na osiągniecie efektu synergii.

Źródło:
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/25595216,europejski-fundusz-energii-sa-21-2016-zakup-udzialow-spolki-rewelia-sp-z-o-o