Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. o godz. 8:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opary przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kulczyk – Członek Zarządu