Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r. Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna (PLINTRW00028)

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S. A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej ? Notariusz Ewy Opary przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy o godz. 8.00

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2018 r.;

– projekty Uchwał;

– informacja o ogólnej liczbie głosów;

– formularz głosowania przez pełnomocnika;

– wzór pełnomocnictwa

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Paweł Kulczyk – Członek Zarządu