Nabycie 93% udziałów Emarket sp. z o.o.

Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie _” Emitent”_ informuje, iż w dniu 27.09.2016r. spółka zależna Emitenta Discovery sp. z o.o. kupiła 9 900 udziałów spółki Emarket sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 9 900 000 zł _ dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych_, wpisanej do krajowego rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000131386. Kapitał zakładowy spółki Emarket sp. z o.o. wynosi 10 600 000 Spółka. Tym samym Discovery sp. z o.o. posiada 93% udziałów spółki Emarket sp. z o.o.

Emarket sp. z o.o. jest właścicielem sklepu internetowego, jednego z najdłużej działających na polskim rynku, eMmarket.pl. Sklep powstał wraz z powstaniem spółki w 2002 roku. Oferuje do sprzedaży blisko 40 tys. produktów i ma za sobą kilkaset tysięcy transakcji.
Spółka Emarket sp. z o.o. posiada doświadczonych wieloletnich pracowników, dzięki czemu eMarket.pl ma uznaną markę na rynku.

Przychody spółki Emarket sp. z o.o. w roku 2015 wyniosły 12 038 040 zł Emitent informuje, iż wyniki finansowe spółki będą podlegały konsolidacji w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. Spółka Emarket sp. z o.o. oprócz dotychczasowej działalności, będzie prowadziła nowe projekty. Będzie m.in. dystrybutorem bursztynu na rynek polski i chiński. Ponadto będzie oferowała produkty wyprodukowane w Grupie Kapitałowej Emitenta, w tym produkty Govena Lighting S.A.

Szczegóły pod linkiem:
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,333110