Komunikat z dn. 07 lipca 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. w dniu 6.07.2015r.

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 lipca 2015 roku po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: