Komunikat z dn. 01 lipca 2015 roku

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. zwołane na 30 czerwca 2015 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Energii S.A. nastąpi 6 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki przy ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”