Komunikat z dn. 01 lipca 2015 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: