Komunikat z dn. 03 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki przy ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictwa dla osoby i fizycznej i prawnej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: