Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. po przerwie

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.07. 2016 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Kulczyk – Członek Zarządu