Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. zwołane na dzień 29.06.2016 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Przerwa obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Energii S.A. nastąpiła do 28 lipca 2016 roku do godziny 9:00. Po przerwie obrady zgromadzenia zostaną wznowione w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Pod Blankami 4/2

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kulczyk – Członek Zarządu