Spłata zadłużenia przez spółkę zależną

Spółka zależna Govena Lighting S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. spłaciła swoje zobowiązania, które wynosiły 8,1 mln zł (osiem milionów sto tysięcy złotych). Spłata pochodzi m.in. z wpłat , które wpłynęły w ramach emisji gotówkowej akcji spółki Govena Lighting S.A. serii B i serii C w wysokości 7,5 mln zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) Spłata zadłużenia Govena Lighting S.A. spowodowała, że spółka aktualnie nie posiada żadnych znaczących zobowiązań finansowych.

Govena Lighting S.A. jest wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży oświetleniowej.
Posiada dział badawczo-rozwojowy, nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy, oraz wieloletnie doświadczeniem w montażu urządzeń elektronicznych. Wiedza zdobyta na przestrzeni wielu lat, a także współpraca z wieloma kontrahentami zaowocowały najwyższej jakości wyrobami elektrotechnicznymi.

Govena Lighting S.A. kładzie szczególny nacisk na innowacyjność i poziom techniczny wyrobów. Rozwijając i doskonaląc potencjał pracowników, tworzy i dostarcza klientom innowacyjne technologie pozwalające oszczędniej gospodarować energią oraz wygodniej i bezpieczniej operować różnymi źródłami światła .
Europejski Fundusz Energii S.A. w ramach realizac

 

wicej o Govena Lighting – http://govena.com

szczegóły komunikatu w sekcji raporty bieżące