Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. o godz. 8:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Janiny Mietz przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, w Bydgoszczy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ.

Załączniki: