Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2019r. Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna (PLINTRW00028)

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S. A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusz Ewy Opary przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy o godz. 9.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Paweł Kulczyk – Członek Zarządu

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=154010&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+ZWZA+na+dzie%C5%84+28+czerwca+2019r.