Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 lipca 2020r. Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna (PLINTRW00028)

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S. A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 14 lipca 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusz Ewy Opary przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy o godz. 8.00.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: