Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2015r.

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. („Emitent”) ogłasza zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2015r. w związku z nadesłanym do Spółki żądaniem większościowego akcjonariusza Emitenta- spółki ABC Health sp. z o.o., zgodnie z art. 401§ 2 KSH.
Europejski Fundusz Energii S.A. przez 12 miesięcy nie będzie dokonywał emisji akcji.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: