Zawarcie istotnej umowy z Praktiker Polska sp. z o.o.

Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 października 2015 r. została podpisana umowa („Umowa”) pomiędzy Spółką a Praktiker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa, kapitał zakładowy 58 459 500 zŁ („Nabywca”), w przedmiocie dostawy towaru do 24 marketów Praktiker w Polsce.

Na mocy Umowy, Spółka zobowiązuje się do dostarczania do Praktiker towaru w rodzajach i ilościach określonych przez Praktiker w składanych Spółce zamówieniach, po jej akceptacji.
Umowa została zawarta na okres 3 lat. Wielkość dostaw ma osiągnąć 28 000 000 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych) w okresie 3 lat.
Spółka będzie sprzedawała produkty wyprodukowane m.in. w spółce zależnej Govena Lighting sp. z o.o. , której Europejski Fundusz Energii S.A. jest jedynym udziałowcem. Produktami w ofercie są m.in. świetlówki, transformatory, zasilacze Govena, ledówki. Tak jak Spółka informowała w poprzednich komunikatach Govena Lighting sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem elektroniki dla branży oświetleniowej.
Posiada dział badawczo-rozwojowy, nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy, oraz wieloletnie doświadczeniem w montażu urządzeń elektronicznych. Wiedza zdobyta na przestrzeni wielu lat, a także współpraca z wieloma kontrahentami zaowocowały najwyższej jakości wyrobami elektrotechnicznymi. Govena Lighting sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na innowacyjność i poziom techniczny wyrobów. Rozwijając i doskonaląc potencjał pracowników , tworzy i dostarcza klientom innowacyjne technologie pozwalające oszczędniej gospodarować energią oraz wygodniej i bezpieczniej operować różnymi źródłami światła .

Pozostałe zapisy Umowy, w tym odnośnie specyfikacji produktów, terminów płatności i dostaw, są typowe dla umów podpisywanych przez Praktiker Polska sp. z o.o.

Umowa została uznana za istotną z racji wielkości Umowy jak również jej znaczenia dla sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Paweł Kulczyk – Członek Zarządu

źródło:
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=EFE&id=85740&id_tr=1