Montaż elektrowni OZE

Europejski Fundusz Energii S.A. („Emitent”) informuje, iż rozpoczął działania w zakresie wykonawstwa instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepło -zimno , powietrze- woda. Jest to zgodne ze strategią rozwoju Emitenta, który działalność w tym zakresie uzależniał od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE) (Dz.U. z 2015 r. poz. 478), co dokonało się 4.05.2015 r.

Emitent w dniu 31 sierpnia 2015r. podpisał lukratywną tj. wysokomarżową umowę ze spółką L&P z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie której zobowiązał się do wykonania instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepło-zimno, powietrze-woda.

Będzie to projekt pilotażowy dla Europejskiego Funduszu Energii S.A. w tym zakresie, któ7. ry dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi w przyszłości będzie realizował kolejne tego typu przedsięwzięcia. Emitent zamierza wykorzystać odpowiednią koniunkturę na rynku w zakresie montażu instalacji OZE, zarówno tych większych jak i mikroinstalacji, która związana jest m.in. z wejściem w życie przedmiotowej ustawy o OZE.

W ramach grupy kapitałowej Emitenta, poprzez spółkę zależną Govena Lighting sp. z o.o., planowane jest uruchomienie produkcji paneli fotowoltaicznych . W tym momencie spółka Govena Lighting sp. z o.o. produkuje m.in. oświetlenie. Obecnie prowadzone są rozmowy ze znaczącym producentem paneli fotowoltaicznych i inteligentnego oświetlenia ulicznego z Azji. O wynikach rozmów Emitent będzie informował odpowiednimi raportami bieżącymi zgodnie z regulaminem ASO.