Nowa spółka w Grupie EFE

W dn. 10 marca br. Zarząd EFE powołał spółkę EFE Romania S.A. w organizacji, z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną EFE S.A.

Spółka będzie prowadziła projekty inwestycyjne na terenie Rumunii, w tym na rumuńskim rynku kapitałowym. Zamierza również inwestować w sektor B+R na terenie Rumunii. Zawiązanie Spółki związane jest z dynamicznym rozwojem rynku rumuńskiego i perspektywą wysokich stóp zwrotu z inwestycji.

Spółka będzie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Energii S.A.

szczegóły komunikatu w sekcji raporty bieżące