Z ostatniej chwili:

Walne zgromadzenie

Z RACJI PRZEBUDOWY STRONY NASTĄPIŁA ZMIANA W AKTUALIZOWANIU DZIAŁU "WALNE ZGROMADZENIE". ABY ZAKTUALIZOWAĆ TEN DZIAŁ, NALEŻY DODAĆ NOWY "WPIS", TAM DODAĆ TYTUŁ I TREŚĆ A NASTĘPNIE OZNACZYĆ DANY WPIS JAKO ZAWARTY W KATEGORII "AKTUALNOŚCI" (BY WYŚWIETLIŁ SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ) ORAZ "WALNE ZGROMADZENIE" (BY ZNALAZŁ SIĘ W PODMENU O NAZWIE "WALNE ZGROMADZENIE").

[komunikat z dn. 12 sierpnia 2015 roku]

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane po przerwie na dzień 11 sierpnia 2015 roku

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.08 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 07 sierpnia 2015 roku]

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. zwołane na 7 sierpnia 2015 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Energii S.A. nastąpi 11 sierpnia 2015 roku o godz. 9.30 w Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki przy ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 07 sierpnia 2015 roku]

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 7 sierpnia 2015 roku

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7.08 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 12 lipca 2015 roku]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. („Spółka”) z siedzibą we Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 27 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335 działając na podstawie art. 399 § 1, 402 ¹ 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu zwołuje na dzień 7 sierpnia 2015r. na godzinę 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego przy ul. Mostowej 1 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 07 lipca 2015 roku]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. w dniu 6.07.2015r.

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 lipca 2015 roku po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 01 lipca 2015 roku]

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Energii S.A. zwołane na 30 czerwca 2015 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Energii S.A. nastąpi 6 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki przy ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 01 lipca 2015 roku]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w załączeniu przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 03 czerwca 2015 roku]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki przy ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictwa dla osoby i fizycznej i prawnej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 24 czerwca 2014 roku]

[komunikat z dn. 05 czerwca 2014 roku]

Zarząd spółki Europejski Fundusz Energii S.A., w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy tej spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką World Medical Services Sp. z o.o. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki World Medical Services Sp. z o.o. na spółkę Europejski Fundusz Energii S.A. Począwszy od dnia 21 maja 2014 roku, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze Europejskiego Funduszu Energii SA mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art.505 §1 pkt 1-3 k.s.h., w siedzibie Europejskiego Funduszu Energii SA przy ulicy Gdańskiej 27 w Bydgoszczy. Plan połączenia jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Europejskiego Funduszu Energii SA (www.efesa.pl) i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Plan połączenia został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 45 (4424), z dnia 6 marca 2014 r., pod pozycją 2669

————————————————————————————————————————————————–

[komunikat z dn. 21 maja 2014 roku]

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 r. o godz. 8:00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Górecki przy ul. Mostowa 1, 85-110 Bydgoszcz.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz plan połączenia ze spółką World Medical Services Sp. z o.o. wraz z załącznikami.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu – na podstawie art. 504 KSH – pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Europejski Fundusz Energii S.A. i World Medical Services Sp. z o.o.

EFE_-_ZWZA_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_wraz_z_pierwszym_
EFE_-_ZWZA_-_Projekty_uchwal_WZA (1)
EFE_-_ZWZA_-_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika
EFE_-Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_w_Spolce_na_dz (1)
plan_polaczenia_EFE_WMS (1)
dane_finansowe_Europejski_Fundusz_Energii_S.A. (1)
Dane_finansowe_WMS (1)
Raport_roczny_EFE_2013 rok